Mer er ikke alltid bedre

Gjør kloke valg er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.

Flere av de fagmedisinske foreningene har laget anbefalinger, og her kan du se NFIT sine anbefalinger.

Gjør kloke valg-kampanjer er en verdensomspennende kampanje, med «Choosing Wisely»-kampanjer i Canada, USA, UK og Nederland.