Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Nordisk legemøte – Nordic Blood Bank meeting på Lillehammer 3. - 4. september 2020

Vi kan presentere et foreløpig program.
22. desember 2019