UTSATT til 2021 – Nordisk legemøte Nordic Blood Bank meeting på Lillehammer 3. - 4. september 2020

Vi kan presentere et foreløpig program.