Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Om oss

Her er en oversikt over vedtektene, styret og komiteer i Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin.


Styrets sammensetningSpesialitetskomite

Profilbilde
Leder
Hvalryg, Marte
Profilbilde
Medlem
Arsenovic, Mirjana Grujic
Profilbilde
Medlem
Bajelan, Livia
Profilbilde
Medlem
Erstad, Christian
Profilbilde
LIS-medlem
Walstad, Kirsti
Profilbilde
Varamedlem
Steinsvåg, Christine Torsvik
Profilbilde
Varamedlem
Sundic, Tatjana
Profilbilde
LIS-varamedlem
Gustavsen, Alice


Valgkomite