Norsk forening for infeksjonsmedisin

Retningslinjer

Arkiv

3. oktober 2019

Faglig veileder for oppfølging og behandling av hepatitt C

Olav Dalgard et al

www.hepatittfag.no
Versjon 6 - September 2015 (pdf)
Versjon 5 - Mars 2015 (pdf)
Versjon 4 - Desember 2014 (pdf)
Versjon 3 - September 2014 (pdf)
Versjon 2 - Mars 2014 (pdf)
Versjon 1 - Januar 2011 (lenke til Tidsskriftsartikkel)

 

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv i Norge

Bente M. Bergersen et al

www.hivfag.no
Versjon 7 - 2017
Versjon 6 - 2016
Versjon 5 - 2015 (august)
Versjon 4 – 2015 (mars)
Versjon 3 – 2014
Versjon 2 – 2013
Versjon 1 – 2012

 

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Jon Birger Haug et al

Nasjonal faglig rettningslinje for bruk av antibiotika i sykehus