Norsk forening for infeksjonsmedisin

Aktuelt

Antivirale og immunmodulerende midler ved covid-19 (v.17)

02. desember 2022
Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av covid-19-pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av covid-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte covid-19-pasienter.

ReSpiraNet utlysning stipend

04. november 2022

Antivirale og immunmodulerende midler ved covid-19 (v.16)

04. november 2022
Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av covid-19-pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av covid-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte covid-19-pasienter.

RAVN-rapporten 2022

20. oktober 2022
Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) for 2022 er publisert.

Pest-posten 2022 nr. 3

20. oktober 2022
Pest-posten 2022 nr. 3 er ute!

Eksamen i tropesykdommer og parasittologi, høsten 2022

22. september 2022

Hepatitt-veiledere 2022

13. september 2022
Hepatitt B- og C-veilederne er kommet i ny versjon i 2022.

Pest-posten 2022 nr. 2

05. juli 2022
Pest-posten 2022 nr. 2 er ute!

Kurs i tropiske infeksjonssykdommer i India 2022

18. mai 2022
Tropesenteret i Bergen arrangerer kurs i tropiske infeksjonssykdommer i India 21. november til 3. desember 2022 i Vellore, India.

Side 1 av 16