Norsk forening for infeksjonsmedisin

Aktuelt

pest - POSTEN, Nr. 2 - 2021

05. juli 2021
Her kommer sommerutgaven av pest - POSTEN for 2021

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V9.0)

23. mars 2021
Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.

pest-POSTEN Nr.1, 2021

12. mars 2021

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V8.0)

15. februar 2021
Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.

Uttalelse fra NFIM’s hiv-retningslinjegruppe: Koronavaksinering

19. januar 2021
NFIM’s hiv-retningslinjegruppe kommer i dag med følgende uttalelse:

Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V7.0)

20. desember 2020
Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.

pest-POSTEN, Nr.3 & 4, 2020 - 26. årgang

18. desember 2020
Nå er julenummeret til pest-POSTEN klart.

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2021

30. november 2020
Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv foreligger nå i en oppdatert utgave for 2021

Årsmøtet i Norsk forening for infeksjonsmedisin

02. november 2020
Velkommen til årsmøte for Norsk forening for infeksjonsmedisin! Det er en egen påmeldingslenke for gjennomføringen av årsmøtet i Norsk forening for infeksjonsmedisin tirsdag 1. desember kl. 15:00-16:30.

Side 1 av 13