Norsk forening for infeksjonsmedisin

2019

Antibiotikastyring - ESCMID

ESCMID inviterer til å bli med i utviklingen av deres program for antibiotikastyring.
21. august 2019
8_escmidlogo

Vi har blitt invitert av ESCMID til å bli med i utviklingen av deres program for antibiotikastyring. Vi tok dette opp på Årsmøtet, og flere ytret ønske om nærmere informasjon, og kunne sågar tenke seg å bli med i en arbeidsgruppe.

Se vedlegg for bakgrunn.

Om dere ønsker å delta, ta kontakt med kontaktperson Lars Kåre Kleppe, evt. leder NFIM, Olav Lutro