Norsk forening for infeksjonsmedisin

2019

Presentasjoner fra vårmøtet 2019

Her finner du presentasjoner fra vårmøtet 2019 i Oslo
(Pas. kasustikker er tatt bort og abstraktene med upubliserte data er ikke lagt med. )
14. juli 2019