Norsk forening for infeksjonsmedisin

2019

Tropekurset i India er flyttet 1 uke frem

Tropekurset i India er flyttet 1 uke frem
21. mai 2019
Anopheles

På grunn av tropemedisinkonferansen i USA, ASTMH, må vi flytte India kurset en uke frem.

Vennleg helsing 

Kristine Mørch

Overlege

Leder kompetansetjenesten for tropiske infeksjonssykdommer

Infeksjonsseksjonen, Medisinsk avdeling

Haukeland universitetssjukehus