Vårmøtet 2019

Vårmøtet for NFIM/NFMM 2019 skal arrangeres i Oslo
Oslo2019

Vårmøte er i rute og skal avholdes 13. og 14. juni i Oslo. NFIM ved OUS Infeksjon arrangerer og legger opp til møte i Forskningsparken rett nedenfor Rikshospitalet, mens festlokalene blir Oslostudentenes roklubb i Huk aveny nr. 2 på Bygdø. Vi håper på båttur i strålende vær ut dit.

Som tidligere inviterer vi unge forskere til å å presentere forskningen sin, så vi kan få høre om hva som skjer på forskningsfronten i landet. LIS-leger har mulighet for å søke stipend fra foreningene sine for å komme på møtet. Reise og hospiteringsstipend utlyses også i år.

I år er det Norsk forening for Infeksjonsmedisin som er arrangør og medlemmer her har mulighet for å foreslå en kollega til ærespris. Frist 1. april!

Hilsen arrangementskomiteen for Vårmøte 2019