VÅRMØTET -PÅMELDING

Vårmøte for Norsk forening for infeksjonsmedisin &
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
OSLO-VÅRMØTET

VÅRMØTE

for

Norsk forening for infeksjonsmedisin

&

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Oslo 13.-14. juni

Oslo Forskningspark, Gaustadalléen 21

* Båttur til Bygdøy 13. juni kl. 18.30 fra  Rådhuskaia i strålende vær

* Mottakelse med bandet «Intention to treat» på Norske studenters roklubb, Huk Aveny 2 fra kl. 19.15 ♫♫

* Festmiddag på Norske studenters   roklubb kl. 20.00

Møte er godkjent som kurs av DNLF.

 Vi oppfordrer unge forskere til å presentere sin forskning (10 min. muntlig presentasjon). Abstract til Anne Ma Dyrhol Riise, a.m.d.riise@medisin.uio.no, innen 1. mai.

Påmelding: ………..     Frist 15. mai.

Du kan laste ned invitasjon og program her: