Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V 4.0)

COVID - 19

Siden den forrige versjonen av dette dokumentet (05.06.2020) har den britiske RECOVERY studien publisert en preliminær rapport som viser at dexametason i lave doser reduserer mortalitet hos COVID-pasienter som behandles på respirator eller med oksygentilførsel, men ikke hos pasienter uten respirasjonssvikt (Horby P, NEJM 2020). Effekten av dexametason var størst blant pasienter som hadde blitt behandlet i > 7 dager, hvor inflammatoriske lungeforandringer sannsynligvis spiller en større rolle . Dexametason inngår nå i amerikanske retningslinjer for COVID-19 behandling, men kun for pasienter på respirator eller med oksygentilførsel (https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/immune-based-therapy/immunomodulators/). RECOVERY populasjonen har en betydelig større mortalitet sammenliknet med norske tall, og spørsmålet er om dexametason vil ha samme effekt i et helsevesen som har ressurser til å gi optimal intensivbehandling. WHO er nå i gang med å gjøre en metaanalyse over publiserte steroid-studier av ulik størrelse, og med motstridende resultater når det gjelder effekt ved COVID-19. Inntil resultatet fra denne meta-analysen foreligger kan dexametasonbehandling vurderes hos respiratorbehandlede pasienter eller pasienter med alvorlig respirasjonssvikt og et sykdomsforløp > 7 dager. RECOVERY studien har også publisert en preprint-rapport om at hydroksyklorokin ikke har klinisk effekt (Horby P, MedXRiv 2020), samt en pressemelding om at heller ikke lopinavir har klinisk effekt ved COVID-19. En preliminær rapport fra den første store randomiserte studien med remdesivir viser moderat effekt på tid til klinisk bedring, men ingen signifikant effekt på overlevelse (Beigel, NEJM 2020). Remdesivir vil fortsatt inngå som en av behandlingsarmene i NOR Solidarity-studien inntil vi har data på harde endepunkter.

Du kan laste ned dokumentet som PDF ved å klikke på lenken under: