Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19 (V8.0)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av COVID-19 pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av COVID-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte COVID-19 pasienter.
DNLF

Oppsummering og endringer fra forrige versjon

Det publiseres stadig flere kliniske behandlingsstudier av god kvalitet på Covid-19. Studiene dekker medikamenter med både antiviral og immunmodulerende effekt men foreløpig er det fortsatt bare behandling med deksametason som har vist entydig gunstig effekt på sykdomsforløpet.

De viktigste endringene siden forrige versjon er:
-Monoklonale nøytraliserende antistoff kan gi beskyttende effekt mot Covid-19 brukt som passiv vaksine
-Rekonvalesensplasma har ikke effekt på mortalitet brukt generelt, men er fortsatt aktuelt hos spesielle
grupper pasienter
-Preliminære resultater fra to store studier på tocilizumab gir ingen entydig konklusjon om effekt og
anses fortsatt bare aktuelt hos enkeltpasienter etter nøye vurdering.

Du kan laste ned dokumentet som PDF ved å klikke på denne lenken under: