Pest-Posten 2021 nr. 3

Pest-Posten 2021 nr. 3 er ute!

Les mer om:

 • Vaksinehistorikk
 • Pestintervjuet: Arve Lystad
 • Covidforskning ved Ahus
 • Eksamen i tropesykdommer
 • Covidforskning ved Sykehuset Østfold
 • Tid for å dele
 • Covidforskning ved NTNU
 • Tema: Long Covid
 • Mikrobiologens hjørne
 • Vårmøte NFMM/NFIM referat
 • To doktorgrader
 • Diktspalten
 • Årsberetning NFIM
 • A&A Quiz
 • Nye antibiotikaretningslinjer
 • Kronikken
 • Kasuistikken
 • Infeksjonsforum Øst

Pest-Posten 2021 nr. 3 kan lastes ned i pdf-format i linken under.

God lesning!