Antivirale og immunmodulerende midler ved covid-19 (v.14)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av covid-19-pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av covid-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte covid-19-pasienter.
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Oppsummering og endringer fra forrige versjon:

Det publiseres stadig kliniske behandlingsstudier av god kvalitet på Covid-19. Studiene dekker medikamenter med både antiviral og immunmodulerende effekt. Behandling med deksametason, tocilizumab, baricitinib, monoklonale antistoff, remdesivir og PF-332/ritonavir er medikamenter som nå anbefales til visse pasientgrupper.

De viktigste endringene siden forrige versjon er:

  • Baricitinib er sidestilt med tocilizumab som immunmodulering utover deksametason.
  • Sotrovimab er tilgjengelig som monoklonalt antistoff i Norge og antas å ha effekt mot BA1 omikron-varianten, men ikke mot BA2 som nå dominerer i Norge.
  • PF-332/ritonavir (Paxolvir) vil bli et aktuelt legemiddel for peroral behandling av ikke-innlagte pasienter med høy risiko for alvorlig sykdom.
  • Remdesivir er et aktuelt antiviralt medikament både for pasienter med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp og for innlagte pasienter tidlig i sykdomsforløpet.

Her kan du laste ned dokumentet som PDF: