Norsk forening for infeksjonsmedisin

2022

Antivirale og immunmodulerende midler ved covid-19 (v.15)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av covid-19-pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av covid-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte covid-19-pasienter.
12. mai 2022
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Oppsummering og endringer fra forrige versjon:

Det publiseres stadig kliniske behandlingsstudier av god kvalitet på Covid-19. Studiene dekker medikamenter med både antiviral og immunmodulerende effekt. Behandling med deksametason, tocilizumab, baricitinib, monoklonale antistoff, remdesivir og PF-332/ritonavir er medikamenter som nå anbefales til visse pasientgrupper.

De viktigste endringene siden forrige versjon er:

  • Tixagevimab/cilgavimab har vist profylaktisk og terapeutisk effekt ved Covid-19, og har sannsynlig bevart effekt mot omikron BA.2.
  • Bebtelovimab har sannsynlig bevart effekt mot omikron BA.2 men er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.
  • Remdesivir har vist moderat reduksjon i dødelighet blant pasienter på sykehus som ikke får respiratorbehandling.

Her kan du laste ned dokumentet som PDF: