Antivirale og immunmodulerende midler ved covid-19 (v.16)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av covid-19-pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av covid-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte covid-19-pasienter.
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Oppsummering og endringer fra forrige versjon:

Behandlingsstudier på Covid-19 omfatter ikke nødvendigvis variantene og de kliniske presentasjonene av viruset som nå dominerer. Det må tas forbehold om dette i tolkningen av studiene.

De viktigste endringene siden forrige versjon er:

  • Molnupiravir er godkjent og tilgjengelig i Norge og har gitt raskere symptomfrihet (9 vs. 15 dager), men ingen effekt på innleggelser/mortalitet i en prehospital studie.
  • Den kliniske gevinsten av immunmodulerende behandling, inkludert steroider, hos eldre/generelt svekkede pasienter er under fortløpende vurdering.
  • Tixagevimab/cilgavimab har vist profylaktisk og terapeutisk effekt ved Covid-19, og har redusert, men sannsynlig bevart effekt mot BA.4/5.

Her kan du laste ned dokumentet som PDF: