Antivirale og immunmodulerende midler ved covid-19 (v.17)

Dette er et levende dokument som planlegges oppdatert jevnlig i løpet av covid-19-pandemien med den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om terapimuligheter. Fokus i dette dokumentet, og mandatet fra NFIM, er å gi en oppdatert oversikt over antivirale og immunmodulerende medikamenter som er inkludert i ulike behandlingsstudier av covid-19. Målgruppen er sykehusleger med ansvar forbehandling av innlagte covid-19-pasienter.
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Oppsummering og endringer fra forrige versjon:

Behandlingsstudier på Covid-19 omfatter ikke nødvendigvis variantene og de kliniske presentasjonene av viruset som nå dominerer. Det må tas forbehold om dette i tolkningen av studiene.

De viktigste endringene siden forrige versjon er:

  • Paxlovid (nirmatelvir/ritonavir) er tilgjengelig i Norge fra 8. desember, se Helsedirektoratets veileder for bruk.
  • Majoriteten av virusvarianter som nå (uke 47) sirkulerer i Norge er antatt resistente mot tixagevimab/cilgavimab.
  • Monoklonale antistoff har vist varierende effekt mot forskjellige varianter av viruset. Direkte antivirale medikamenter (remdesivir, nirmatelvir/ritonavir) har vist mer stabil effekt og bør være førstevalg i behandling av risikopasienter.
  • Ukerapporten fra FHI og databaser med terapioversikt (NIH/Stanford) gir den mest oppdaterte kunnskapen om behandlingseffekt mot virusvarianter i Norge.

Her kan du laste ned dokumentet som PDF: