Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2022

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv foreligger nå i en oppdatert utgave for 2022.
Foto: Colourbox.
Hiv-virus. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Retningslinjene vil etterhvert bli publisert på nettsiden hivfag.no, men du kan laste ned pdf-utgaven her.

Hva er nytt i 2022?

  • Epidemiologi: Oppdatert kapittel og ny figur fra FHI: «2020 Årsrapport, Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner».
  • Oppfølgning og behandling: Anbefaling av ny dose pneumokokkvaksine etter 10 år.
  • Komobiditet: Anbefaling av flere kartleggingsverktøy: NORRISK2 og Clinical Frailty Score.
  • Koinfeksjoner:
    • Hepatitt D: Bulevirtide (Hepclutex) forventes godkjent i 2022.
    • Tuberkulose: ART skal startes opp så raskt som mulig, dvs. innen 2 uker etter oppstart av tuberkulosebehandling
  • ART-start: Doravirin (NNRTI) har rykket opp som anbefalt regime på linje med dolutegravir (INSTI) og biktegravir (INSTI). Elvitegravir (INSTI) er ikke lenger anbefalt regime.
  • Kvinner: Dolutegravir anbefales til fertile kvinner - redusert bekymring om fosterskade.