Pest-posten 2022 nr. 3

Pest-posten 2022 nr. 3 er ute!
Foto: Colourbox
Flått i aksjon. Foto: Colourbox.

Pest-Posten 2022 nr. 3 kan lastes ned i pdf-format i linken under.

Innhold:

 • Redaksjonen
 • Redaksjonelt
 • Lederens hjørne
 • Pest-intervjuet: Reidar Hjetland
 • Fra vår forskning 1: BorrSci
 • Borrelia i istiden
 • (Det er) Flått i nord!
 • Vaksine mot Borrelia?
 • Mikrobiologenes hjørne
 • Doktorgrad Anlaug Vatne
 • Doktorgrad Joel Manyahi
 • Fra vår forskning 2: NOTES
 • Utlysning stipend: ReSpiraNet
 • Diktspalten
 • A&A Quiz
 • Flåttkart
 • Antibiotikaretningslinje: Borreliainfeksjon
 • Kasuistikken
 • Veiledning for forfattere og annonsører

God lesning!