Pest-posten 2022 nr. 4

Pest-posten 2022 nr. 4 er ute!
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pest-Posten 2022 nr. 4 kan lastes ned i pdf-format i linken under.

Innhold:

 • Redaksjonen
 • Redaksjonelt
 • Lederens hjørne
 • Pest-intervjuet: Per Espen Akselsen
 • Sykehuset Østfold: "The Norwegian Toilet Study"
 • Ukrainske krigsskader og resistens
 • Aztreonam frem fra glemselen?
 • Intervju om legemiddelmangel
 • AMR-HAI Gardermoen, referat
 • Doktorgrad Christian Magnus Thaulow
 • Diktspalten
 • Det svenska Infektionsverktyget
 • Kvalitetsregister bidrar til god sepsisbehandling i akuttmottak
 • Tropespalten: akutt febersykdom i India
 • Forskning: Antibiotikasenteret for primærmedisin
 • A & A Quiz
 • Nye antibiotikaretningslinjer for sepsis og septisk sjokk
 • Sepsis i populærkulturen
 • Infeksjoner i Nord
 • Kasuistikken
 • Veiledning for forfattere og annonsører

God lesning!