RAVN-rapporten 2022

Den årlige rapporten fra Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) for 2022 er publisert.
Foto: FHI.
RAVN-rapporten 2022. Foto: FHI.

Dette er den niende RAVN-rapporten som er utgitt med nasjonale data om antiviral resistens. Rapporten presenterer data fra resistensovervåkningen av virus for 2021 og gir en oversikt over bruken av antivirale midler i Norge.

I tillegg til overvåkingsdataene har vi denne gang invitert klinikere til å skrive årets temakapitler. Der diskuteres betydningen av antiviral resistens og resistensundersøkelser i den kliniske håndteringen av pasienter med utvalgte virusinfeksjoner, supplert med spennende kasuistikker fra klinisk praksis.

Rapporten vedlegges, og kan også lastes ned fra FHI.

God lesning!