ReSpiraNet utlysning stipend

Vedlagt følger ReSpiraNets utlysning for:

  • Reisestipende metode/samarbeid (2 stipend à 50.000 kr)
  • Kvalitetsarbeid (2 stipende inntil 150.000 kr hver)

Søknadsfrist 2. januar 2023 kl. 16. Midlene må være benyttet innen 32. desember 2023.