Pest-posten 2023 nr. 2

Et nytt nummer av Pest-posten er ute!
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox.

I dette nummeret kan du lese om:

 • Redaksjonen
 • Redaksjonelt
 • Lederens hjørne
 • Pestintervjuet: Ottar Hope
 • Medisinsk historie 1: Hansens sykdom
 • Medisinsk historie 2: Import av lepra
 • Norsk forskning på mykobakterier i Etiopia
 • Fra vår forskning 1: OUS Ullevål
 • Fra vår forskning 2: HUS Bergen
 • Ny behandling av MDR-tuberkulose
 • Pestpodden - en "teaser"
 • Doktorgrad: Øystein Haarklau Johansen
 • Doktorgrad: Christina Skår Saghaug
 • Fra FHIs årsrapport 2022: Tuberkulose i Norge
 • Diktspalten
 • Tuberkulose på fremmarsj
 • A & A Quiz
 • NFIMs årsberetning 2022-23
 • Referat fra vårmøtet 2023 i Trondheim
 • Referat fra ECCMID 2023 i København
 • Veiledning for forfattere og annonsører