Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

Eksamen i tropemedisin

Eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin høsten 2017
27. september 2017
Anopheles_albimanus_mosquito

Hei

Pga stor pågang på vårens eksamen og flere som har ytret ønske om det, tenkte leder for Nasjonal kompetansetjeneste i tropemedisin ved Helse Bergen og jeg som leder for Regional kompetansetjeneste i import- og tropemedisin ved Helse Sør-Øst å tilby to eksamener i året, dvs en eksamen ila høsthalvåret 2017. Hvis dette ser ut til å bli et vedvarende behov, vil vi vurdere å arrangere eksamen med 6 måneders intervaller på fast basis. Det er jo mange flere i utdanningsløpet nå enn før og tidspunktet for innsending av spesialistgodkjenningen skulle ikke behøve å vente et helt år hvis man er litt uheldig med tidspunktene eller ved behov for konte-eksamen.

Det blir derfor arrangert Eksamen i tropemedisin for spesialistkandidater i infeksjonsmedisin 11.12.2017 på Oslo universitetssykehus, Ullevål, med meg som eksaminator og Kristine Mørch som sensor. Eksaminander må sette av hele dagen til en skriftlig del og en muntlig/praktisk del. Hvis det blir mange, kan det hende noen må ta den muntlige/praktiske delen på formiddagen 12.12.17, men de som reiser langt vil bli prioritert for muntlig/praktisk del den 11.12.  Påmelding på epost senest 2 uker før (26.11.17) til meg, uxpfra@ous-hf.no

 

Med vennlig hilsen

Frank Olav Pettersen
Overlege, MD, PhD, DTM&H

Leder for regional kompetansetjeneste i import-og tropemedisin

Infeksjonsmedisinsk avdeling - Medisinsk klinikk

Oslo universitetssykehus HF

Postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo
mobil: +47 920 95 743
www.oslo-universitetssykehus.no