Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

Eksamen i tropesykdommer og parasittologi

Eksamen arrangeres for leger som ønsker å søke om å bli godkjente spesialister i grenspesialiteten infeksjonssykdommer.
29. januar 2018
Anopheles

Leger som har gjennomgått de obligatoriske kurs i tropemedisin/parasittologi, kan melde seg til eksamen dersom mindre enn ett år gjenstår av spesialistutdanningen. Som det framgår av spesialistreglene, kan kandidater som har bestått eksamen i tropemedisin ved godkjent lærested i utlandet, fritas for denne eksamen. 

Det arrangeres to eksamener i året. Om våren er det eksamen i Bergen i regi av Nasjonal kompetansetjenesten for tropiske infeksjonssykdommer og om høsten i Oslo i regi av Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer.

Eksamen består av en skriftlig og en praktisk/muntlig del.

Sted: Kompetansetjenesten for tropiske infeksjonssykdommer, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen 

 

Tid: Mandag 11. juni 2018 kl. 09.00 – 16.00.

 

Påmelding innen 11. mai til Kristine Mørch via e-post: Kristine Mørch (Klikk på denne lenken)