Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

Eksamen i tropesykdommer og parasittologi, mandag 30. mai 2016

Eksamen arrangeres for leger som ønsker å søke om å bligodkjente spesialister i grenspesialiteten infeksjonssykdommer.
17. februar 2016

Leger som har gjennomgått de obligatoriske kursene i tropemedisin og parasittologi, kan 
melde seg til eksamen dersom mindre enn ett år gjenstår av spesialistutdanningen. Som det framgår av spesialistreglene, kan kandidater som har bestått eksamen i tropemedisin ved 
godkjent lærested i utlandet, fritas for denne eksamen. 

Sted: Auditoriet, u.etg. bygg 3, Infeksjonsmedisinsk avdeling, 
Ullevål, Oslo universitetssykehus 

Tid: Mandag 30. mai 2016, kl 09.00 - 16.00. Eksamen består av 
en skriftlig og en praktisk/muntlig del.

Påmelding innen 13. mai til Frank O. Pettersen, 
Kompetansesenter for import- og tropesykdommer, Oslo 
universitetsykehus, Ullevål, Postboks 4956, Nydalen, 0424 
Oslo, e-postadresse: uxpfra@ous-hf.no