Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B

Nå har vi endelig fått en egen norsk faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B
Legeforeningen_farger

Veilederen har blitt til gjennom et samarbeid mellom norsk forening for infeksjonsmedisin, norsk forening for medisinsk mikrobiologi, norsk gastroenterologisk forening, norsk barnelegeforening og norsk forening for allmenmedisin i Den norske legeforening.

Veilederen kan lastes ned her som PDF: Faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B

Arbeidsgruppen har laget et program til et dagseminar, som blir en lansering av veilederen, i Oslo mandag 26. februar. Veilederen vil da bli presentert og debattert. Arbeidsgruppen håper at seminaret får godkjenning som legeforeningskurs. Invitasjon vil bli sendt ut senere.

Her er en lenke til foreløpig program for møtet: Ny norsk HBV veileder - Dagsseminar 

 

I slutten av februar vil vi invitere til et dagsseminar i Oslo i regi av Legeforeningen hvor veilederen presenteres og debatteres