Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

HIV og hepatitt kurs for LIS & Infeksjonspoliklinikk-sykepleier møte

18. juli 2017

Hiv og hepatittkurs for leger under utdanning i infeksjonsmedisin 13.-15.november 2017.

Se detaljert program: Programutkast 2017 

 

Kurset er godkjent som valgfritt kurs og er å finne i Kurskatalogen DnLF.

Infeksjonspoliklinikk- sykepleiere er også velkommen til å søke. Påmelding til Inger Johanne Solhaug  – UXINUS@ous-hf.no.

 

Infeksjonspoliklinikk-sykepleiemøte torsdag 16.november 2017. Målet for møtet er å samle så mange infeksjonspoliklinikk-sykepleiere som mulig – uten at industrien er involvert. Programmet består i at de respektive poliklinikkene presenterer seg selv, inkludert egne hiv-kvalitetsdata. - HIV registerets kvalitetsmål

Deltagere må dekke reise, opphold, mat selv – vi dekker kun kaffe/frukt i pausene. Påmelding til Inger Johanne Solhaug  UXINUS@ous-hf.no.