Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

Indremedisinsk høstmøte 5. og 6. november, Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo

Norsk indremedisinsk forening feirer i år 100-årsjubileum. Årets Høstmøte vier halve programmet til jubiléet.
19. oktober 2015

Fredag 6. november presenterer vi et knippe foredrag som setter vår indremedisinske samtid i en historisk kontekst: hvordan er vi kommet dit vi er i dag? Vi ser tilbake på de siste 100 år med indremedisinsk utvikling både innenfor og utenfor Norges grenser. Vi får smakebiter på milepæler og gjennombrudd i diagnostikk og behandling; blant foredragene kan nevnes innlegg om fenylketonuri, bløderbehandling og nyretransplantasjoner i Norge. Når man ser tilbake og reflekterer over spennet mellom nåtid og fortid når det gjelder kunnskap, holdninger og kultur, faller man lett i tanker om hva som vil vente oss de neste 100 år. Høstmøtet forsøker å tolke tegnene i samtiden og gir i et eget foredrag vår spådom om hvor veien kanskje vil gå videre framover for norsk indremedisin.

Torsdag 5. november presenterer vi Nytt fra grenspesialitetene. Vi vil få høre om nyvinninger fra alle indremedisinens grener – blant annet om ny behandling av hepatitt C og av myelomatose, primær hyperaldosteronisme og om avansert hjerte- og hjerneutredning hos gamle.  

Møtet varer fra kl 8.30 til 16.00 begge dager. Det er ingen forhåndspåmelding. Registrer deg på møtet (begge dager) og betal kursavgift kr 500 for kursbevis, som gir 15 tellende timer som valgfritt kurs til spesialiteten indremedisin. Det serveres lunsj begge dager. 

 

Lenke til program: Høstmøtet 2015 - Endelig program

 

Vi håper du vil komme og feire 100-årsjubileum med oss. Hjertelig velkommen!

 

Med vennlig hilsen

Høstmøtekomitéen

Rune Isene, Trond Vartdal og Maya Bass