Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

Kurs: ”Systemiske soppinfeksjoner. Klinikk, diagnostikk og behandling”

Teoridel fra 23-24. mai og laboratoriedel spesielt mtp mikrobiologer den 25. mai.
4. februar 2016

Avholdes på Rikshospitalet. Påmelding til kursskoordinator: Kontor for legers videre- og etterutd (Oslo), Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO.

Meld deg på her: https://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30563