Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

Nettundervisning 23.11.2017 Publiseres tidlig torsdag morgen

Tema: Ny faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B
22. november 2017
Legeforeningen_farger

Hei

Presentasjonen til torsdagens forelesning blir publisert tidlig torsdag morgen på nettsiden  Nettundervisningen Infeksjonsmedisin

TID: 23. november 2017 kl.12.00 – 12.45. 

Tema: Ny faglig veileder for utredning og behandling av hepatitt B

Alle må ringe telefonnummer: 80088860 Angi konferansekode 194211# / fra utlandet +47 23184500, angi kode: 194211#

Husk å mute telefonen

Sekretariatet følger undervisningen og følger opp ved problemer under forelesningene

Hvis du har problemer med nedlastningen så ta kontakt med oss på epost: OUSHF PB nettundervisning oushfpbnettundervi@ous-hf.no

Presentasjonen er beskyttet med passord ( se e-post til medlemmene).

Med vennlig hilsen

Liv Kronstad 

Avdeling for kompetanseutvikling 
Kontor Forsk.v 2 a 3 etg rom A3036

Mobil:  977 37 601

www.oslo-universitetssykehus.no/kompetanseutvikling