Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

Nettundervisning Infeksjonsmedisin 21.12.2017 publiseres i morgen tidlig

Presentasjonen publiseres i morgen tidlig på nettsiden nettundervisningen Infeksjonssykdommer
20. desember 2017

Hei.

Presentasjonen publiseres i morgen tidlig på nettsiden nettundervisningen Infeksjonssykdommer

TID: 21. desember 2017 kl.12.00 – 12.45.
Tema: Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika

Alle må ringe telefonnummer: 80088860 Angi konferansekode 194211# / fra utlandet +47 23184500, angi kode: 194211#

Husk å mute telefonen

Sekretariatet følger undervisningen og følger opp ved problemer under forelesningene

Hvis du har problemer med nedlastningen så ta kontakt med oss på epost: OUSHF PB nettundervisning oushfpbnettundervi@ous-hf.no

Presentasjonen er beskyttet med passord.

Ta gjerne kontakt om det er noe

Med vennlig hilsen

Liv Kronstad

Avdeling for kompetanseutvikling
Kontor Forsk.v 2 a 3 etg rom A3036
Mobil:  977 37 601

Kompetanseutvikling - Oslo universitetssykehus