Nettundervisning Infeksjonsmedisin 25.01.2018 er publisert

Presentasjonen 25. januar er publisert på nettsiden nettundervisningen Infeksjonssykdommer

Presentasjonen 25. januar er publisert på nettsiden nettundervisningen Infeksjonssykdommer

TID: 25. januar 2018 kl.12.00 – 12.45.

Tema:Tyfoidfeber

Alle må ringe telefonnummer: 80088860
Angi konferansekode 194211#

Fra utlandet +47 23184500, angi kode: 194211#

Husk å mute telefonen

Sekretariatet følger undervisningen og følger opp ved problemer under forelesningene

Hvis du har problemer med nedlastningen så ta kontakt med oss på epost: OUSHF PB nettundervisning oushfpbnettundervi@ous-hf.no

Presentasjonen er beskyttet med passord.

Ta gjerne kontakt om det er noe

Med vennlig hilsen

Liv Kronstad

Avdeling for kompetanseutvikling
Kontor Forsk.v 2 a 3 etg rom A3036
Mobil: 977 37 601

Kompetanseutvikling - Oslo universitetssykehus