Nettundervisning torsdag 19. januar kl. 12.00 - 12.45

Tema: Skogflåttencefalitt ved Hilde Skudal og Marjut Sarjomaa, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Sykeuset i Telemark
Skogflåttencefalitt

Vår nettundervisning er nå flyttet over på en ny plattform og løsningen administreres av Oslo universitetssykehus. Etter gjennomført nettundervisning vil foredragene flyttes til et arkiv sammen med lydfilen, slik at foredraget også er tilgjengelig for medlemmene i ettertid.

Foredraget lastes ned ved å klikke på denne lenken: Nettundervisning for infeksjonsmedisin

Informasjon om oppkobling finner dere også på den nye nettsiden.