Nettundervisning torsdag 19. november 2015 kl.12.00 -12.45

Tema for nettundervisningen: "Ny hep C behandling; forebygge cirrhose eller bekjempe epidemi?" ved Olav Dalgard, Overlege, Professor, dr.med., Infeksjonsavdelingen, Akershus universitetssykehus

Presentasjoner fra avholdt nettundervisning er lagt under fanen Nettundervisning som krever innlogging på legeforeningen.no/nfim for tilgang.

 

Nettundervisningen gjennomføres som et telefonmøte hvor deltagerne klikker seg gjennom presentasjonsfilen mens foredragsholder snakker.

Presentasjonfilen blir lagt ut i ppt- og pdf-format. pdf-formatet kan være enklere å laste ned.

Deltakere og foredragsholder ringer 80088860 (+47 23184500 fra utlandet) ca 5-10 minutter før kl 12.00 og og taster pinkode + firkanttast 194211# for deltakelse i NFIMs nettundervisning. Telefonnummeret som det ringes fra vil bli belastet vanlig teletakst.

Fordeling av nettundervisning
 
2015 15. januar St. Olav
  19. februar AHUS
  19. mars Tønsberg
  16. april Haukeland
  14. mai UNN
  18. juni Drammen
  17. september utgått
  15. oktober Ullevål
  19. november AHUS
  17. desember Stavanger
2016 21. januar Ullevål
  18. februar Rikshospitalet
  17. mars St. Olav
   21. april Haukeland
  19. mai AHUS
  16. juni UNN