Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

Nordisk soppmøte i august

Årets møte som vil bli holdt i København 24. og 25. august.
26. mai 2017
Soppmøte2017

Kjære Kollega,

På vegne av Nordisk forening for medisinsk mykologi, har jeg gleden av å gjøre oppmerksom på årets møte som vil bli holdt i København  24. og 25. august. Møte vil for første gang gå over 2 dager,  hvor første dag vil omhandle overfladiske soppinfeksjoner, den andre dagen vil dreie seg om aspekter ved invasive infeksjoner.Se vedlagt program. En rekke Danske, Nordiske og Europeiske eksperter dele sin kunnskap gjennom de forskjellige sesjonene og pauser og middag torsdag kveld vil være en god anledning for å nettverke og å diskutere med kolleger over landegrenser.

Registrering er nå offisielt åpnet: http://www.nsmm.nu/nsmmnextevent2.shtml

Maksimum kapasitet begge dager er 150 deltagere. Registrering vil være godkjent når registreringsavgift er betalt og de første 150 vil kunne delta. Vi ser frem til å ønske deg velkommen i København.

Med vennlig hilsen

 

Ingvild Nordøy

Overlege, dr. med.

President of The Nordic Society for Medical Mycology

Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet