Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

Ny RAVN rapport

RAVN rapporten for 2015 er nå publisert
23. oktober 2016
Bilde RAVN

Rapporten gir en oversikt over forekomsten av viral resistens og bruk av antivirale midler i Norge. Det er spesielt fokus på hepatitt C denne gangen.