Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

Ny utgave av pest-POSTEN

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med første utgave i 2017
27. mars 2017
pesta1-2017

I denne utgaven finner du bl.a. programmet til vårmøtet 2017,Intervju med Dag Berild,
Nettundervisningen - nye muligheter, Infeksjonsmedisinerens rolle i intensivmedisinen,
SEPSIS FIRST! , Inf.sykdommer i musikkens verden og mye mer.
I serien "Våre infeksjonsavdelinger" har turen kommet til Oslo universitetssykehus.

Her er en lenke til nettutgaven: pest-POSTEN, Nr.1, 2017 - 23. årgang