pest - POSTEN nr. 1, 2016

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med første utgave i 2016
pesta2016_1

I denne utgaven kan du bl.a. lese artikler som "Kvalitetsregister - hvorfor og hvordan ?", "Hospitering ved Mount Sinai Hospital", "Nevrocysticercose", "Zikavirusinfeksjon" og en presentasjon av Sykehuset Innlandets infeksjonsmiljøer ved Lillehammer og Gjøvik sykehus. 

 

Utgaven er nå publisert på pest-POSTENs nettside: pest-Posten Nr. 1, 2016 - 22. årgang