pest - POSTEN nr. 2 - 2016, 22. årgang

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med andre utgave i 2016
Pest-posten 2,2016

I denne utgaven kan du bl.a. lese om Vårmøtet til NFMM/NFIM i Sandefjord, CROI – 2016, Et kongressminne, Infeksjoner i musikkens verden, Doktorgraden til Kristian Tonby, et debattinnlegg om “Infeksjonsintensivister” og fagartikkelen tar for seg Malariadiagnostikk

Lenke til nettutgaven: pest - POSTEN nr. 2 - 2016, 22. årgang

Utgaven kan også lastes ned direkte som PDF her: PDF