pest-Posten Nr. 3, 2015

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest-Posten er nå klar med senhøst utgaven.

Bladet inneholder bl.a. referat fra det årlige møtet til Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, fagartikkelen " Ebolavaksine på vei?", Rapport fra en studiereise i USA, en oppdatering om etableringen av et endokardittregister i Helse Nord og mye mer.

Lenke til utgaven finner du her: pest-Posten Nr. 3, 2015  - 21. årgang