pest - POSTEN Nr. 3, 2018

Nå er høstutgaven av pest-POSTEN her.
pest-POSTEN-nr.3

Her kan du bl.a. lese om "Trope-ECCMID" 2018 Madrid, "Antibiotika-og smittevern-ECCMID" 2018, Diagnostisk pakkeforløp, helseforetakenes hivseminar og referat fra EBJIS, Helsinki med mer

Her kan du lese nettutgaven: pest-POSTEN, Nr.3, 2018 - 24.årgang