pest - POSTEN Nr. 4, 2015

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest-POSTEN er nå klar med fjerde og siste utgave for 2015

I denne utgaven kan du bl.a. lese om: Et hospiteringsopphold i Peking, Doktorgraden til Åse Berg, Flere asylsøkere farligere flora ?, Forskning på antibiotikabruk i sykehus, Reisen tilbake til Norway House, Antibiotika styringsprogram i Helse Sør-Øst m.m.

Lenke til utgaven finner du her: pest - POSTEN Nr. 4, 2015 - 21. årgang