Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

pest-POSTEN nr. 4 - 2016, 22. årgang

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest-POSTEN er nå klar med fjerde og siste utgave for 2016
22. desember 2016
nr. 4 -2016

Julenummerets fagartikkel handler om Meropenemstudien og i tillegg inneholder dette nummeret en rekke interessante artikler som: "Amming for norske HIV-positive kvinner?", doktorgradene til Andreas Christensen og Kristin Greve-Isdahl Mohn, NSCMID i Rovaniemi 2016 og en presentasjon av infeksjonsavdelingen ved Diakonhjemmet m.m.

God jul!

eller her som nettutgave: pest-POSTEN nr.4 - 2016, 22. årgang