Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

pest-POSTEN Nr.1, 2018

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med første utgave i 2018
3. april 2018
nr1-2018

I denne utgaven kan du bl.a. lese om Dnlf faglig veileder - hepatitt B, doktorgraden til Håvard Midgard, postgraduate course i Addis Abeba, infeksjonssykdommer i musikkens verden, soppmøte i Oslo, assistert befruktning for smittepasienter og en kasuistikk om reaktivering av tuberkulose.