pest-POSTEN, nr.4, 2018

Julenummeret av pest posten er her.
PP4-2018

Her kan du bl.a. lese et referat fra NSCMID i Reykjavik, bokanmeldelse - Hans Rosling, Ny spesialistutdanning i infeksjonssykdommer, fagnettverk for infeksjoner i Nord-Norge, Doktorgradene til Silje B. Jørgensen og Theresa M. Wagner, referat fra infeksjonsforum Midt-Norge og kasuistikken kommer denne gangen fra Lovisenberg Diakonale Sykehus.