pest - POSTENs julenummer

pest - POSTENs julenummer er her.
n4-2017

Her blir bl.a. Vårmøtet 2018 annonsert. For øvrig vil du i denne utgaven finne artikler om Infeksjonsforum Øst - Norge, Doktorgradene til Reidar Hjetland, Jan Cato Holter og Christian Prebensen, Bokanmeldelse: "Pillebefinnende", Diktspalten, Infeksjonssykdommer i musikkens verden og serien "Våre infeksjonsavdelinger" har kommet til Lovisenberg Diakonale sykehus.

Du kan lese web- versjonen her: pest - POSTEN nr. 4, 2017 - 23. årgang