RAVN - rapporten for 2016

RAVN og RAVN-fagråd har gleden av å oversende RAVN-rapporten for 2016
folkehelseinstituttet_440x180

Til medlemmer av NFIM.

RAVN og RAVN-fagråd har gleden av å oversende RAVN-rapporten for 2016 (Resistensovervåking av virus i Norge). Rapporten presenterer resistensdata for 2016. I tillegg inneholder rapporten temakapitler om profylaktisk hiv-behandling, et historisk tilbakeblikk på behandling av hiv, samt et sammendrag om dagens og fremtidens behandling av hepatitt B-infeksjon.

Fra i år publiseres rapporten kun elektronisk. Årets og tidligere rapporter finnes på FHI sine hjemmesider: https://www.fhi.no/sys/nytt/?blockId=53031&ownerPage=47263&language=no

 

Vi ønsker god lesing!

Vennlig hilsen

Anita Kanestrøm

Overlege, leder RAVN (Resistensovervåking av virus i Norge)

Avdeling for smittevernregistre

Område Smittevern, miljø og helse

Nasjonalt folkehelseinstitutt