Norsk forening for infeksjonsmedisin

Eldre artikler

Utlysning

Grip årets sjanse til å søke stipend for å komme på Vårmøte, for å få midler til reise, hospitering eller forskning og kom med forslag til Legeforeningens ærespris i infeksjonsmedisin 2017!
12. februar 2017
Legeforeningen_farger

Søknadsfrist er 15. april. Sjekk foreningenes hjemmesider for nærmere informasjon under fanen Stipend & Priser alt. Stipend.

For deg som er lege i utdanningsstilling og som er hovedmedlem av NFIM eller NFMM: Foreningene vil ha spesielt deg med på årets Vårmøte. Du kan søke kr. 5 000 til reisestøtte fra din hovedforening.

For deg som er spesialist eller lege i spesialisering og som er hovedmedlem av NFIM eller NFMM: søk reise- og hospiteringsstipend à kr. 25 000 for opphold i faglig relevante forskningsinstitusjoner, organisasjoner eller fagmiljøer.

For deg som er hovedmedlem i NFIM: søk reisestøtte oppad begrenset til kr. 15 000 for å kunne delta på internasjonalt kurs/kongress/konferanse innen det mikrobiologiske fagområdet der du ikke finner annen finansiering.

For deg som er hovedmedlem i NFMM og er i gang med forskningsprosjekt: Søk forskningsstipend på inntil kr. 50 000.

Legeforeningens ærespris skal i år gå til en infeksjonsmedisiner. Personen skal gjennom forskning eller praktisk arbeid ha gjort en betydelig innsats for kartlegging, forebygging, diagnostikk og/eller behandling av infeksjonssykdommer i Norge eller i utlandet. Alle medlemmer i de to foreningene kan nominere kandidater til prisen. Kom med forslag.

Søknader skal sendes leder av pris og stipendkomitéen Ingeborg A.S. Aaberge: ingeborg.aaberge@fhi.no

Forslag til Ærespris kan sendes til Ingvild Nordøy ingvild.nordoy@ous-hf.no