Norsk forening for infeksjonsmedisin

Grupper

NFIMs styre uttrykte ved årsmøtet i 2017 et ønske om etablering av flere faglige interessegrupper innen foreningen, f.eks. innen hiv, virale hepatitter, soppinfeksjoner, sepsis o.l.
6. juli 2017

Det er foreslått at interessegruppene møtes minst én gang årlig, gjerne i tilknytning til vårmøtet.