Grupper

NFIMs styre uttrykte ved årsmøtet i 2017 et ønske om etablering av flere faglige interessegrupper innen foreningen, f.eks. innen hiv, virale hepatitter, soppinfeksjoner, sepsis o.l.

Det er foreslått at interessegruppene møtes minst én gang årlig, gjerne i tilknytning til vårmøtet.